TAXICENTRUM

adobevallas

2008-11-02 20:33

Mi van az ÁFA után?

Bár sokak szerint szakmánk válságban van, mégis akad néhány olyan taxis vállalkozó, aki bevételét nem tudja az áfa határa alatt tartani (2007-ig négymillió, 2008-tól ötmillió forint bruttó éves bevétel). A szinte már kizárólagosan céges - tehát számlás, csekkes, bankkártyás - fuvarozás eredményeként megnőtt a komolyabban regisztrált bevételek aránya (bár a taxis vállalkozók természetesen a taxiórában lévő készpénzes bevételeiket is maradéktalanul nyilvántartják...), így ma már néhány esetben az éves bevétel túlmegy az alanyi áfa mentes határon. Megtörténhet ez egyetlen autó esetén is, és szinte biztosan megtörténik, ha a vállalkozó több gépkocsival, több alkalmazottal végzi tevékenységét.

Az áfa körbe való belépés történhet önkéntes alapon - vagyis a vállalkozó nyilatkozik, hogy áfás szeretne lenni -, és történhet annak okán, hogy az adott adóévben bevétele túllépte az alanyi áfa mentes határt, jelenleg az ötmillió forintot. A határ átlépésének évében csak a határ feletti összeg után kell forgalmi adót fizetni, a következő évben azonban már az első forinttól. A költségek áfájának visszaigénylésére is ez a fenti szabály vonatkozik. Az áfa határ átlépéséről az adóhivatal felé bejelentést kell tenni, az esedékességet követő 15 napon belül. A nyilatkozat nyomán az adóhivatal határozatban állapítja meg a vállalkozó adószámának változását. Egyéb módosítás hiányában csak az adószám hátulról számított harmadik számjegye változik 1-ről 2-re.

Az áfa mértéke 20%, tehát minden bevételünkből 20%-ot áfaként be kell fizetnünk (levonva a költségek utáni visszaigényléseket - de erről majd később). Ez azt jelenti, hogy egy 1200 forintos fuvarból csak 1000 forint lesz a nettó bevétel, a 200 forint általános forgalmi adóként fizetendő be. Talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy az áfa körbe való belépéssel minden ezerkétszáz forint bevételből 200 egy újabb adóként elvész számunkra. Valahogy nyilván kompenzálni kell ezt a kiesést, tehát a vállalkozó azt a racionális döntést hozza, hogy tarifáját 20%-al megemeli, és még így is csak „pénzénél marad", sem nettó bevétele, sem jövedelme nem emelkedik. Igen ám, de mit tehet akkor, ha valamely társaságnál kötött tarifával kell dolgoznia? Nos, gyakorlatilag semmit, a társaságok a tarifa megállapításánál nem tesznek különbséget a szerint, hogy valaki áfás, vagy sem. Tudomásul kell vennie vállalkozónknak, hogy az 1000 forint bevételéből 167 forint áfa, neki csak 833 marad. (A bruttó összegből visszaszámolva az áfa 16,67%) Az utasnak pedig közömbös, hogy a taxis által adott számlán alanyi mentes, vagy 20%-os áfa van feltüntetve, hiszen még ha áfás taxissal utazik, akkor sem tudja visszaigényelni az erre a szolgáltatásra kivetett forgalmi adót, mert a vonatkozó rendeletek tételesen tiltják ezt (ami szintén megérne egy dühöngést...).

Na jó, de mi van a visszaigényelhető forgalmi adókkal? Hát sajnos nem sok. Első lépésben tisztáznunk kell, hogy az áfa körbe tartozó taxis egyébként milyen adózási formát választott személyi jövedelemadó szempontjából. Ha ugyanis átalányadózó - a törvény nyolc millió forint éves árbevételig engedélyezi ezt a formát a mi szakmánkban - akkor költségszámlákat nem kell gyűjtenie, hiszen a bevétele 80 százaléka automatikusan költségnek minősül, 20%-a pedig a személyi jövedelemadó köteles jövedelem. Ha emellett „beleesett" az áfa körbe is, akkor viszont mégis csak célszerű gyűjteni költségszámláit, hiszen - bár költségként továbbra sem érvényesítheti azokat -, ha áfa befizető, akkor ezek után a tételek után az áfa visszaigénylésére jogosult. Ha már eddig is tételes adózó volt, akkor a költségszámlák könyvelése csak kiegészül a forgalmi adó szempontjainak megfelelően. De lássuk, mi minősülhet egy taxis esetén költségnek. Elsősorban az üzemanyag, mint egyik legnagyobb tétel. Erről azonban a törvény úgy rendelkezik, hogy áfatartalma személygépkocsik esetén nem igényelhető vissza. A taxis pedig ugyebár személygépkocsival szolgáltat... A másik nagyobb tétel maga a gépkocsi, annak értéke és annak az értéknek az áfája. Itt már bizonyos korlátozott lehetőségek mellett van mód az általános forgalmi adó visszaigénylésére, sőt a szabályozás szigora 2008-től csökkent (lásd e számban az adóhivatallal ÁFA ügyben folytatott levélváltást), ám véleményem szerint az egy darab gépkocsival szolgáltató egyéni vállalkozó részéről ez még nem elég motiváció. Maradnak tehát az egyéb tételek, melyekből visszaigényelhető lenne az áfa, de ezek már tényleg annyira minimálisak, hogy szinte említést sem, érdemelnek. Talán egy kivétellel, már ami a társasági tagdíjnak az áfás résztét illeti, ez ugyanis elég magas és rendszeres havi összeg. Más komolyabb áfás költségtételt, ami a taxis vállalkozókat illeti nem találtam. Amiből viszont nem lehet áfát visszaigényelni az van bőven: a postaköltség, a különböző illetékek, amit kocsicserénél kell fizetni, az adók és a járulékok, a frekvenciadíj, stb. Összefoglalva tehát: amíg áttételesen ilyen diszkriminatív módon szabályozzák a taxis szakma ÁFA-kérdését, addig egészen egyszerűen nem éri meg azt választani, vagy „beleesni", mivel előnyöket nem, csak hátrányokat hordoz, és jövedelmünk nagymértékű csökkenését eredményezi az áfa körbe való tartozás. Lehetőség szerint ötmillió forint éves árbevétel alatt maradni egyéni vállalkozóként - természetesen az adójogszabályok maximális betartásával - tehát okos és ésszerű döntés.

Nagy Zoltán

Hasznosnak bizonyult ez az információ?

Igen Nem