TAXICENTRUM

adobevallas

2008-12-05 21:30

Konferencia a jövő évi adó- és járulékváltozásokról

Szerkesztőségünk lehetőséget kapott, hogy részt vegyen a BKIK és az ÉVOSZ közös szervezésében megvalósult adókonferencián. A tanácskozás fő előadója Dr. Szikora János, az APEH elnöke volt, aki bevezetőjében vázolta, hogy a jövő évi adótörvények - elsősorban az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) - az egyszerűsítés irányába mutat majd. A 2009-es adótörvények végszavazására lapzártakor kerül sor, így még nem tudhatjuk, hogy milyen esetleges módosító indítványok kerülnek a szövegbe. Mindenesetre a tervezet nagy része valószínűleg „átmegy" az országgyűlésen, így időszerű minél előbb írnunk róla. Az alábbi rendelkezések valószínűleg 2009. február elsejétől lépnek életbe, mivel az adóval kapcsolatos törvényeket életbelépésük előtt 45 nappal ki kell hirdetni.

Teljesen új elv az adózásban, a köztartozás-mentességi lista nyilvánosságra hozatala. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy azok az adózók, akiknek nincs köztartozásuk, kérhetik felvételüket a köztartozás-mentességi listára, amely az adóhivatal honlapján lesz elérhető. Hogy ez mire is jó, azon kívül, hogy „eminens tanulók" leszünk az adóhivatalnál? Nos például nem kell adó- és TB- igazolásokat beszerezni, ha valamilyen okból, például autócsere okán „nullás papírokra" lesz szükségünk. A köztartozás-mentes adózók adatbázisában való szereplés ugyanis megfelel az ún. együttes nemleges igazolásnak, vagyis a nullás papírt nem kell beszereznünk adott esetben. Én azért megvárnám még, hogy hogy működik ez a lista a gyakorlatban, mindenesetre a kezdeményezés igencsak előremutatónak tűnik, már csak azért is, mert az adóhivatalnak ez a szolgáltatása illetékmentes! Ez a tény pedig az amúgy rendkívül költséges autócsere esetén egy kevés megtakarítást hozhat. A köztartozás-mentes adózók adatbázisába való bekerülés részletei:

  • A listába való bekerülés nem automatikus, vagyis azt kérni kell! Az ehhez szükséges elektronikus adatlap az APEH portálon a megfelelő időben hozzáférhető lesz.
  • A lista havonta, minden hó 10-én frissül, és azok az adózók szerepelhetnek benne, akiknek az előző hónap utolsó napján sem adó-, sem járulék-, sem vám-, sem illetéktartozásuk nincs a hivatalnál nyilvántartva.
  • Az első ilyen lista 2009 február 10-én jelenik meg az adóhivatal honlapján.
  • A tartozásmentesség szempontjából a hivatal az ún. nettó adótartozást veszi figyelembe, vagyis nem baj, ha valamely adónemben tartozásunk van, ha más jogcímen viszont túlfizetésünk keletkezett. Ha az adófolyószámla végösszege pozitív, akkor az köztartozás-mentesnek minősül.
  • Szintén feltétele még az említett - sokszor pozitív adóslistának nevezett - adatbázisban való szereplésnek, hogy a vállalkozónak, vállalkozásnak ne legyen a számláján behajthatatlan követelésnek minősülő tétel.
  • A vállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy minden előírt bevallását beküldte. Tartozásmentességet ugyanis nem csak úgy lehet elérni, hogy az adózó rendben befizet minden bevallott összeget, hanem úgy is, hogy „elfelejt" beküldeni néhány bevallást. Ennek elkerülése érdekében szükséges nyilatkozni arról a köztartozás-mentes adózók adatbázisába való felvételt kérő nyomtatványon, hogy a bevallások az előírásoknak megfelelően beküldésre kerültek. Mivel ennek a pozitív adóslistának a gyakorlati kezelése nagyrészt elektronikus módon történik, a hivatal csak szúrópróbaszerűen ellenőrzi ezen nyilatkozatunk valóságtartalmát.
  • Szintén feltétel, hogy az adózó érvényes adószámmal rendelkezzen, vagyis adószáma sem felfüggesztés alatt nem állhat, sem törölve nem lehet.

Egy másik, szintén az adófolyószámlával kapcsolatos tervezett változás szerint, ha az adózónak bizonyos adónemekben hiánya, másokban viszont túlfizetése van - és a tartozás behajtása már végrehajtási szakaszba érkezett - az adóhivatal jogosult lesz a túlfizetésből a tartozásra átvezetni összegeket. Eddig ez a jogosultsága nem volt meg, csak az adózó rendelkezhetett az egyes adónemek közötti átvezetésekről. Az elnök úr ezt a rendelkezést is mintegy egyszerűsítésként aposztrofálta, szerintem azonban veszélyeket is hordoz magában. A tartozások után felszámított késedelmi kamatot - amelyet fizetési könnyítésre irányuló kérelem, és az ennek nyomán született megállapodás eredményeként általában hajlamosak voltak elengedni, vagy mérsékelni - most majd könnyebb lesz az adóhatóságnak beszednie.

A konferencia következő szakaszában az ún. egyszerűsített adóbevallásról kaphattunk tájékoztatást. Előrebocsátom, hogy ez a kérdés sem az egyéni vállalkozókat, sem a cégeket nem érinti, kizárólag magánszemélyek részére hozzáférhető, így különösebb részletezésbe nem is megyek bele, csak a lényeget elemem ki. Az egyszerűsített adóbevallás néhány országban már évek óta működik, alapja az, hogy az adóhivatal a nála lévő adatok alapján, például a magánszemély munkahelye által beadott kontroll adatszolgáltatás, és járulékbevallások segítségével készít egy ún. bevallás tervezetet, és azt elküldi a magánszemélynek. Az egyszerűsített bevallás elkészítése nem automatikus, azt minden év február 15-ig kell kérnie az adóhivataltól, annak, aki élni akar a lehetőséggel. Az adóhatóság ennek nyomán egy ún. adóbevallás-tervezetet postáz az adózónak április 20-ig. Ha az adózó ezt a bevallás-tervezetet megfelelőnek találja, akkor május 20-ig visszaküldi aláírva a hatóságnak, és ezzel rendben is van. Ha eltérést tapasztal, akkor a megfelelő helyeken javítja, ill. pótolja a tervezetet, és így küldi vissza. Erre az adóhivatal június 20-ig reagál... nem is folytatom. Szerintem ez nem egyszerűbb, hanem bonyolultabb az eddigieknél. Még jó, hogy mint említettem, vállalkozókra nem vonatkozik.

Szintén új elem, hogy az az adózó, akinek bevallása alapján 100 ezer forintnál nagyobb befizetendő adója jelentkezik, azt minden külön kérelem nélkül, mindössze a bevallásán jelölve négy részletben is fizetheti. Gyanítom, ez a rendelkezés szintén nem vonatkozik majd a vállalkozókra, hiszen őket adóelőleg-fizetési kötelezettség is terheli, tehát vállalkozásukból adódóan - elvileg - a bevallás időpontjában már nem keletkezhet adó-befizetési kötelezettség.

Az adószigor irányába mutat, hogy a vállalkozás mellett ezentúl az alkalmazottat és közvetlen felettesét is büntethetik nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt. Így a vállalkozó sem védekezhet azzal, hogy nem felel alkalmazottja munkájáért. Alkalmazottakat foglalkoztató taxis kollégák tehát nyomatékosan hívják fel dolgozójuk figyelmét, hogy nyugtaadás elmulasztásáért ezentúl ő is anyagi felelősséggel tartozik! A bírságok összege folyamatosan emelkedik. Magánszemélyt 200 ezer, céget akár 500 ezer forint bírság is terhelhet, és úgy vettük észre, hogy a hatóság az utóbbi időben igencsak elmozdult a maximális büntetések kiszabása felé.

Az APEH továbbfejleszti Contact Center szolgáltatását. Ez az eddigi telefonos ügyfélszolgálatoktól annyiban tér el, hogy immár nem csak felvilágosítást lehet kérni, hanem konkrét személyre szóló ügyet is el lehet intézni telefonon. Akinek már volt szerencséje az APEH telefonos ügyfélszolgálatához, és ki is tudta várni, amíg felvették, az velem együtt kíváncsian várhatja a fejlesztést, amelyenek bevezetését egyébként 2009 július 1-re ígérik.

Fontos információ volt, hogy szigorúbban ellenőrzik ezentúl az ún. számlatartási, számlamegőrzési szabály betartását. Erről a szabályról sokan nem tudnak szakmánkban, pedig e hasábokon már többször is foglalkoztunk vele. Lényege az, hogy ha valaki átalányadózó - ami a taxis szakmában eléggé jellemző adózási forma -, az nem elégedhet meg azzal, hogy bevételeit lekönyveli. Költségei, kiadásai vállalkozásával kapcsolatban neki is vannak, és bár ezeket könyvvezetésében nem kell szerepeltetnie, a kiadási számlákat az elévülési időn belül meg kell őriznie! Mik lehetnek ezek a számlák? Nos, minden, ami vállalkozásunk működtetésével kapcsolatban kiadásként merül fel. Társasági tagdíj, ügykezelési költségek, műszaki vizsgával, taxaméterrel kapcsolatos költségek, nyomtatványköltség, stb. Egyedül az üzemanyagról nem kell feltétlenül számlákat gyűjteni, ha ennek költségét a vállalkozó az APEH norma szerint számolja el. Fontos, hogy ne elégedjünk meg a nyugtával, minden esetben névre szóló számlát kérjünk!
Kereskedők esetén például, ha valamely áruról nem tudnak beszerzési számlát mutatni, azt az adóhivatal feketén beszerzett terméknek minősítheti, és az áru értékének akár 20%-át szabhatja ki büntetésként.

Egy a hallgatóságtól érkezett kérdésre válaszolva az APEH elnöke úgy fogalmazott, hogy az adó-hatóság senkire sem „pikkel", vagyis az ellenőrzésre történő kiválasztást szigorú előírások szabályozzák, és a kiemelten ellenőrzendők körét minden esetben előre közlik. Az APEH mindenkor a hatályos előírások szerint jár el, és ezt várja el az adózóktól is. Tudom, hogy sok kolléga ennek ellenére úgy véli, hogy a taxisokat az átlagosnál többször ellenőrzik, de ennek oka inkább abban keresendő, hogy az APEH revizori létszáma ma már meghaladja a hatezer főt, és tovább emelkedik.

Összefoglalva: szakmánkat érintő nagyobb változásra talán nem kell felkészülnünk, viszont a szigor, az ellenőrzések gyakorisága és a büntetések tétele nagy valószínűséggel emelkedni fog. Sajnos a tájékoztatóban nem került sor a sokakat érdeklő cégautó-adó téma tárgyalására, így kíváncsian várjuk a jogszabály megjelenését, melynek részleteire természetesen időben visszatérünk.

Nagy Zoltán

Hasznosnak bizonyult ez az információ?

Igen Nem